Превентивно-здравствена заштита

ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Формирање здравих навика код деце, основни је задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно здравствене заштите у дечијем вртићу.
Приоритетни задаци програме превентивно здравствене заштите су:

  • Планирање и програмирање превентивне здравствене заштите;
  • Стварање оптималних услова за правилан психо-физички развој, очување и унапређење здравља деце;
  • Сарадња са друштвеном средином(сручним службама Дома здравља, Санитарном инспекцијом);
  • Сарадња са породицом;
  • Здравствено-васпитни рад;
  • Стручно усавршавање;
  • Вођење здравствене домукентације;

Програм превентивне здравствене заштите има за циљ формирање здравог, задовољног и безбрижног детета.
Превентивне здравствене заштите реализује се различитим активностима предвиђеним планом и програмом у складу са потребама детета.
Кроз свакодневни рад предузимају се мере у циљу очувања здравља и спречавања настанка и ширења болести.
Да би се створили оптимални услови за правилан психо-физички развој, очување и унапређење здравља деце системски пратимо параметре  раста и развоја(тм,тв), личну и општу хигјену детета, свакодневно се прати здравствено стање деце.
Уколико се при ппријему примети да дете није здраво, неће се примити у колектив и саветоваће се родитељи да га одведе изабраном лекару.
Уколико се у току боравка детета у колективу утврди да је дете болесно родитељ се обавештава и саветује се да дете одведе изабраном лекару.
После завршеног лечења пријем детета у групу се врши на основу потврде предијатра.
Сваки изостанак детета због болести, родитељ је дужан да пријави васпитачу или мед.сестри васпитачу и да донесе потврду да дете може да се врати у колектив.
Токође је изузетно важно да родитељи знају да је вртић установа где бораве здрава деца.
Болесном детету (повишена температура, повраћање, респираторни проблеми…) требају мама и тата, и у том случају васпитач и мед.сестра нису довољни, потребна му је већа пажња, нега и љубав.

Ризик је доводити болесно дете због њега самог, али и због друге деце.

Search