Стручни сарадници

СТРУЧНИ САРАДНИК

Стручни сарадник обаваља послове у којима се унапређује васпитно-образовни рад и пружа помоћ деци, родитељима и васпитачима.
Послове стручног сарадника предшколске установе обавља педагог.

Search