Директор

ДИРЕКТОР

Александра Алавања, дипломирани васпитач мастер са 16 година радног искуства у васпитно-образовној делатности у предшколству.

На месту В.Д. директора ПУ „Наша радост“ Ковин, ангажована од 2015. године. На место директора установе постављена 2016. године одлуком Управног одбора и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Search