Сарадници

САРАДНИЦИ

Сарадници обављају послове којима се унапређује нега, исхрана, превентивна здравствена заштита.
Послове унапређивања исхране обавља нутрициониста, послове превентивне заштите сарадници за превентивну заштиту.

Search