Комисија за упис

КОМИСИЈА ЗА УПИС

ПУ “Наша радост” Ковин сваке године расписује редован конкурс за пријем деце.

Одлуку о пријему деце доноси Комисија за упис коју именује директор установе. Комисија ради по критеријумима за пријем деце у Предшколску установу (Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у вртић).

Ради се у складу са расположивим капацитетима.

Search