Лична карта вртића

ЛИЧНА КАРТА ВРТИЋА

40 година постојимо као установа. Трудимо се и настојимо да се Ваше дете под нашим кровом осећа спокојно, заштићено и уважено. Радимо са жељом и тенденцијом да вртићи буду по мери детета. Верујемо да сте, уколико сте корисник наших услуга, задовољни квалитетом свега што пружамо и обухватамо. Уколико имате намеру да постанете члан наше велике породице – НЕЋЕТЕ СЕ ПОКАЈАТИ!
Предшколско васпитање и образовање је организовано васпитање и образовање деце предшколског узраста регулисано законом.
Предшколску установу “Наша радост” Ковин, чине два објекта у граду и наменски саграђени објекти за полудневни припремни програм – припремање деце за полазак у школу у насељеним местима: Делиблато, Мраморак, Гај, Дубовац, Мало Баваниште, Баваниште, Скореновац и Плочица.
У свим објектима васпитно-образовни рад је организован на српском језику, а у Скореновцу на мађарском.
Поред обавезног припремно предшколског програма у трајању од 4 сата у насељеним местима Баваниште и Скореновац имамо мешовите групе деце од 3 до 5 година.

Централни објекат – КОВИН 1

Централни објекат “Наша радост” Ковин се налази у улици Трг Жарка Зрењанина бр. 10 у самом центру града. У близини је центра за културу, ОШ “Јован Јовановић Змај”, прелепог парка (где деца своје потребе за боравком на отвореном остварују на великим травнатим површинама).
Управа предшколе установе “Наша радост” смештена је у овом објекту.
Просторије у објекту су организоване тако да буду једноставне, функционалне и флексибилне. Собе су по величини, опреми и распореду прилагођене тако да у њима деца могу несметано и безбедно да се крећу, играју, самостално и са другарима, опуштају се и сањаре на миру, без страха да ће нешто оштетити и упрљати. Намештај и опрема су распоређени тако да буду доступни и удобни.
Васпитно образовни рад обавља васпитно особље које је високо квалификовано, едуковано и у свом раду користи иновативне методе и своје знање надограђује сталним стручним усавршавањем.
Васпитно образовни рад се заснива на отвореном систему васпитања који уважава и подстиче индивидуалне карактеристике и задовољава потребе сваког детета током одрастања.
Улога васпитног особља је да подстиче свако дете да своју индивидуалност испољава на себи својствен начин, да се научи да различитости прихвата са поштовањем и тако усваја и изграђује праве животне вредности.
Превентивна здравствена заштита са медицинским методама чува здравље деце, негом се одржава дечија хигијена и задовољавају потребе деце за сном, исхраном и боравком на ваздух.
Ритам дана је креиран тако да прати потребе и узрасне могућности деце, уз правилно избалансирано време усмерене активности, слободне игре и одмор.
Активности које захтевају интелектуални напор и концентрацију одржавају се у јутарњим сатима, води се рачуна о смени мирних и покретних активности као и индивидуалним начинима усвајања знања у складу са дечијим склоностима.
Учењем кроз игру се обезбеђује хармоничан физички, умни и социо-емоционални развој, негује комуникација и стваралаштво, деца уводе у културу и припремају за успешно укључивање у друштвену заједницу, а касније школу.

КОВИН 2

Самосталност пре азбуке
Трудимо се да деци пружимо сигурно и подстицајно окружење. Учимо их да овладају вештинама самопомоћи: да самостално једу, облаче се, обављају хигијенске навике, брину о својим стварима. Да науче да деле своје играчке и љубав. Да развијају толерантност и разумевање и да науче да постоје разлике. Да усвајају одређена правила.
Све то деци пружамо кроз подстицање развоја моторичких способности, неговање дечије радозналости, развијањем језичких и когнитивних вештина и унапређивањем социо-емоционалних вештина.

Плочица

Наш објекат се налази у Ош “Ђура Филиповић” у Плочици. Радна соба коју користимо је лепа, светла и топла. И ту је цео наш свет (остале просторије користимо са школском децом).
Живот у нашем вртићу је леп, јер га откривамо широм отворених очију, дечјим очима. Има ту песме, цртежа, књига, експеримената, учења, а највише игре, радости и дружења.

Делиблато

Објекат, где се деца из Делиблата припремају за полазак у школу излази на парк са једне стране и школско двориште са друге стране. Радне собе су простране, светле, функционалне, ведрих боја, а хол и степенице осликани јунацима из бајки.

Активности и програм прилагођени су деци од адоптивног периода до поласка у први разред. Деца стичу знања из различитих области. Васпитач организује ситуације у којима се поред родитеља окупљају и школа, предшколска установа, мештани… Сви они, својим доприносом омогућавају што безбрижнији и квалитетнији утицај на развој и сазревање детета.

Баваниште

Предшколска група налази се у оквиру Основне Школе „Бора Радић“ у Баваништу. Објекат садржи засебан улаз, два ходника (где се налазе дечији ормарићи), салу за физичко, групне собе и пространо двориште. Заједно растемо, дружимо се у нашим шареним просторијама, прилагођеним потребама и интересовањима деце. Стимулишемо их веселом игром, песмом, развојем говора, богаћењем дечијег речника кроз занимљиве бајке, приче… Трудимо се да добром комуникацијом развијемо дечије капацитете кроз физичке и интелектуалне активности. Охрабрујемо их да малим корацима закораче у свет неочекиваних изазова. Негујемо посебан однос узајамног поверења, поштовања, подршке, љубави и другарства. Ослушкујемо потребе деце и родитеља са циљем да кроз игру изградимо здраве темеље за будући мали-велики корак предшколаца у свет одраслих.

Мраморак

 Радна соба припремне предшколске групе из Мраморка налази се у оквиру ОШ „Сава Максимовић“ у Мраморку. Остале просторије (хол, улаз) користимо са школском децом. Соба је светла и пространа, испуњена смехом и пријатном атмосфером и у њој уживамо у одрастању. У близини се налази велики сеоски парк у којем организујемо игре на отвореном и уживамо у природи.

Скореновац

У центру села Скореновца, са предивним великим игралиштем, налази се ОШ „Жарко Зрењанин“ која располаже са две велике просторије (радне собе) где се одвија припремни предшколски програм на двојезичној настави (мађарско-српски). Двориште и оближњи фудбалски терен је изузетно опремљен по најновијем моделу „игра и смех на отвореном“ захваљујући фондацији из мађарског националног савеза „Karpat-Madence Alapitvany“. Соба је опремљена са новим намештајем, пуно едукативних играчака и телевизором. Врата су нам отворена за нове и старе другаре које очекујемо са широким осмехом.

Дубовац

Предшколска група у Дубовцу се налази у оквиру Основне школе „Предраг Кожић“. Објекат садржи радну собу, мокри чвор (два тоалета за дечаке и девојчице). Постоји и издвојена просторија за васпитаче где су смештена средства и прибор за васпитнo- образовни рад. 2021 године забавиште је опремљено новим намештајем за децу (дечји столови и столице), као и играчкама, што свакако значи боље услове за остваривање васпитно-образовног рада, као и радост садашњој и будућим генерацијама деце.

Search