Делатност и област рада

Делатност и област рада

У Ковинским вртићима и објектима у насељеним местима деца се могу укључити у следеће облике боравка:

  1. целодневни боравак у трајању од 11 часова дневно:
  • за децу до 3 године у јаслицама о којима се брину медицинске сестре васпитачи;
  • за децу од 3 до 7 година о којима се брину васпитачи;
  • рад са децом са посебним потребама поред васпитача укључен је и дефектолог из школе “Мара Мандић”
  1. Припремно-предшколски програм у трајању од 4 сата дневно који за сву децу у години пред полазак у школу реализују васпитачи


Табела 1:
 Централни објекат Ковин 1 групе

  Целодневни Полудневни Укупан број деце
број група број деце број група број деце
јаслена група 1 20 20
млађа група 1 1 25 25
млађа група 2 1 24 24
средња група 1 27 27
средња мешовита група 1 27 27
старија мешовита група 1 28 28
старија група 1 27 27
припремна предшколска мешовита група 1 28

(21ппп + 7млађе)

28
припремна предшколска група 1 29 29
Припремна предшколска група 1 15 15
Укупно: 10 9 235 1 15 250Табела 2:
 Ковин 2

групе Целодневни Полудневни Укупан број деце
број група број деце број група број деце
јаслена група 1 20 20
млађа група 1 25 25
млађа мешовита група 1 27 27
старија мешовита група 1 29 29
припремна мешовита група 1 29

(21ппп+8млађи)

29
припремна предшколска 1 14 14
Укупно: 6 5 130 1 14 144Табела 3:
 Преглед броја уписане деце и група по насељеним местима

Групе Полудневни
број група број деце
1. Баваниште 3

(2ппп+1 група деце мешовитог узраста)

83

(27+30)ппп

(26) меш.гр.-млађи

2. Делиблато 1 26
3. Мраморак 1 17
4. Гај 1 26
5. Дубовац 1 14 (13+1млађе)
6. Скореновац 2

(1 ппп мешовита + 1 мешовита млађа)

31

14 (8 ппп+6 млађи) + 17 (меш. гр. млађи)

7. Плочица 1 13
8. Мало Баваниште 1

(мешовита )

5
Укупан број група и деце 11

(7ппп+1пп мешовита+3мешовите)

215

(160 ппп+55 млађи)

 

Наша установа пружа на располагање родитељима саветодавну помоћ стално присутних сестара за превентивну здраствену заштиту у оба вртића и стручног сарадника-педагога.

Search