Обавештења за родитеље

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ: УПИС ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

Обавештавају се родитељи деце уписане у целодневни боравак да ће се потписивање уговора и упис вршити у периоду од 19.08.2024. до 30.08.2024.године у периоду од 8 до 15 часова у просторијама управе Предшколске установе „Наша радост“ Ковин, на адреси Трг Жарка Зрењанина бр.10.

Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени уговор о пружању услуга, сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу.

За сву децу која су уписана у целодневни боравак за радну 2024/2025 годину неопходно је донети потврду о обављеном систематском прегледу како би дете боравило у колективу.

 

НАПОМЕНА: Лекарско уверење из Диспанзера за децу треба да донесу родитељи првог дана поласка детета у вртић.

Search