Васпитне групе 2018-2019

Табела бр 1. Преглед броја васпитних група у Ковину

групе Целодневни Полудневни
број група број група
1. млађа јаслена

Мед.сестре васпитачи: Светлана Грујић и Милица Илић

1
2. старија јаслена

Васпитачице: Александра Ковачевић и Снежана Томић

1
3. млађа група

Васпитачице: Јелена Ерцег и Јелена Цаптенић

1
4. млађа мешовита

Васпитачице: Нада Ђорђевић и Моња Божин

1
5. средња група

Васпитачице: Мирјана Лацмановић и Ивана Тубић

1
6. средња мешовита група

Васпитачице: Драгана Константиновић и Јелена Богдановић

1
7. старија група

Васпитачице: Марица Радованов и Лидија Тасић

1
8. припремна предшколска – целодневни боравак

Васпитачице: Агнеш Барабаш Алмаши и Магдалена Тушеј

1
9. мешовита припремна предшколска – целодневни боравак 1.

Васпитачице: Драгана Јока и Марија Ковачевић

1
10. мешовита припремна предшколска – целодневни боравак 2.

Васпитачице: Слађана Богуновић и Јелена Иванковић

1
11. припремни предшколски програм у просторијама ОШ „Ђура Јакшић“ група 1.

Васпитачица: Благиња Царан

1
12. припремни предшколски програм у просторијама ОШ „Ђура Јакшић“ група 2.

Васпитачица: Тома Дубравка

1
13. припремни предшколски програм у просторији ОШ „Јован Јовановић Змај“

Васпитачица: Зорица Јованов

1
Укупно: 13 10 3

 

Табела бр.2. Преглед броја уписане деце и група по насељеним местима

Групе Полудневни боравак
1. Баваниште припремна предшколска група 1

Васпитачица: Јелена Симичић

1
2. Баваниште припремна предшколска група 2

Васпитачица: Зорица Секулић

1
3. Баваниште – мешовита група

 

Васпитачица: Марија Биљић

1
4. Делиблато припремна предшколска група

Васпитачица: Аурора Илић

1
5. Мраморак припремна предшколска група

Васпитачица: Мирјана Мартиновић

1
6. Дубовац припремна предшколска група

Васпитачица: Марија Гаврилов

1
7. Гај припремна предшколска група

Васпитачица: Данијела Фрич

1
8. Скореновац припремна предшколска група (вас.-обр. рад се изводи двојезично, српско-мађарски)

Васпитачица: Ерика Богош Секе

1
9. Скореновац мешовита група (вас.-обр. рад се изводи двојезично, српско-мађарски)

 

Васпитачица: Клаудиа Кењереш

1
10. Плочица припремна предшколска група

Васпитачица: Анета Пејовић

1
11. Мало Баваништемешовита група

Васпитачица: Љиљана Стојадиновић

1
Укупан број група 11