Васпитне групе 2017-2018

Табела бр 1. Преглед броја васпитних група у Ковину

групе Целодневни Полудневни
број група број група
1. млађа јаслена

Мед.сестре васпитачи: Светлана Грујић и Јелена Станковић

1
2. старија јаслена

Васпитачице: Драгана Константиновић и Јелена Богдановић

1
3. млађа група

Васпитачице: Радованов Марица и Лидија Тасић

1
4. млађа мешовита

Васпитачице: Богуновић Слађана и Мирјана Мартиновић

1
5. средња група

Васпитачице: Агнеш Барабаш Алмаши и Кристина Живић

1
6. средња мешовита група

Васпитачице: Марија Ковачевић и Јасмина Адамов

1
7. старија група 1.

Васпитачице: Драгана Јока и Марија Биљић

1
8. старија група 2.

Васпитачице: Јелена Цаптенић и Јелена ерцег

1
9. припремна предшколска – целодневни боравак 1.

Васпитачица: Нада Ђорђевић

1
10. припремна предшколска – целодневни боравак 2.

Васпитачице: Мирјана Лацмановић и Ивана Тубић

1
11. припремни предшколски програм у просторијама ОШ „Ђура Јакшић“ група 1.

Васпитачица: Благиња Царан

1
12. припремни предшколски програм у просторијама ОШ „Ђура Јакшић“ група 2.

Васпитачица: Тома Дубравка

1
13. припремни предшколски програм у просторији ОШ „Јован Јовановић Змај“

Васпитачица: Зорица Јованов

1
Укупно: 13 10 3

 

Табела бр.2. Преглед броја уписане деце и група по насељеним местима

Групе Полудневни боравак
1. Баваниште припремна предшколска група 1

Васпитачица: Јелена Симичић

1
2. Баваниште припремна предшколска група 2

Васпитачица: Зорица Секулић

1
3. Делиблато припремна предшколска група

Васпитачица: Аурора Илић

1
4. Мраморак припремна предшколска група

Васпитачица: Зораида Мојашевић

1
5. Дубовац припремна предшколска група

Васпитачица: Марија Гаврилов

1
6. Гај припремна предшколска група

Васпитачица: Ивана Крецуљ

1
7. Скореновац припремна предшколска група (вас.-обр. рад се изводи двојезично, српско-мађарски)

Васпитачица: Ерика Богош Секе

1
8. Плочица припремна предшколска група

Васпитачица: Анета Пејовић

1
9. Мало Баваништемешовита група

Васпитачица: Љиљана Стојадиновић

1
Укупан број група 9