Васпитне групе 2016-2017

Табела бр 1. Преглед броја васпитних група у Ковину

групе Целодневни Полудневни
број група број група
1.       млађа јаслена

Мед.сестре васпитачи: Светлана Грујић и Јелена Станковић

1
2.       старија јаслена

Васпитачице: Драгана Константиновић и Моња Божин

1
3.       млађа група

Васпитачице: Радованов Марица и Лидија Тасић

1
4.       млађа мешовита

Васпитачице: Богуновић Слађана и Мирјана Мартиновић

1
5.       средња група

Васпитачице: Агнеш Барабаш Алмаши и Јелена Богдановић

1
6.       средња мешовита група

Васпитачице: Марија Ковачевић и Јасмина Адамов

1
7.       старија група 1.

Васпитачице: Драгана Јока и Марија Биљић

1
8.       старија група 2.

Васпитачице:  Јелена Цаптенић и Јелена ерцег

1
9.       припремна предшколска – целодневни боравак 1.

Васпитачица: Нада Ђорђевић

1
10.    припремна предшколска – целодневни боравак 2.

Васпитачице: Мирјана Лацмановић  и Ивана Тубић

1
11.    припремни предшколски програм  у просторијама ОШ „Ђура Јакшић“ група 1.

Васпитачица: Благиња Царан

1
12.    припремни предшколски програм  у просторијама ОШ „Ђура Јакшић“ група 2.

Васпитачица: Тома Дубравка

1
13.    припремни предшколски програм у просторији ОШ „Јован Јовановић Змај“

Васпитачица: Зорица Јованов

1
Укупно:    13 10 3

 

Табела бр.2. Преглед броја уписане деце и група по насељеним местима

Групе Полудневни боравак
1.       Баваниште припремна предшколска група 1

Васпитачица: Јелена Симичић

1
2.       Баваниште припремна предшколска група 2

Васпитачица: Зорица Секулић

1
3.       Делиблато припремна предшколска група

Васпитачица: Аурора Илић

1
4.       Мраморак припремна предшколска група

Васпитачица: Зораида Мојашевић

1
5.       Дубовац припремна предшколска група

Васпитачица: Марија Гаврилов

1
6.       Гај припремна предшколска група

Васпитачица: Ивана Крецуљ

1
7.         Скореновац припремна предшколска група (вас.-обр. рад се изводи двојезично, српско-мађарски)

Васпитачица: Ерика Богош Секе

1
8.       Плочица припремна предшколска група

Васпитачица: Анета Пејовић

1
9.        Мало Баваништемешовита група

Васпитачица: Љиљана Стојадиновић

1
Укупан број група 9