Организација рада

 • 1 објекат је у седишту установе:
 • Ковин I – централни вртић (ул. Трг Жарка Зрељанина бр.10, тел/факс 013/742-812, nradost@mts.rs);

(Ковин II – објекат код Гимназије је затворен, за реализацију ППП користе се просторије у ОШ „Ђура Јакшић“, ул. ЈНА бр.34, Ковин (2 ПП групе) и

ОШ“ Јован Јовановић Змај“, ул.Трг Жарка Зрењанина бр. 9 (1 ПП група)

 • 8 објеката ван седишта установе (насељена места):
 • 1 објекат у Баваништу (при згради школе), ул. Вукице Митровић 1, Баваниште
 • 1 објекат у Малом Баваништу (при згради школе), ул.Вука Караџића, Мало Баваниште
 • 1 објекат Гају (при згради школе), ул. Мише Стојковића 204, Гај
 • 1 објекат у Дубовцу (при згради школе), ул. Маршала Тита 94, Дубовац
 • 1 објекат у Делиблату (при згради школе), ул. Маршала Тита 91, Делиблато
 • 1 објекат у Мраморку (при згради школе), ул. Жарка Зрењанина 57, Мраморак
 • 1 објекат у Скореновцу (при згради школе), ул. Братства Јединства 49, Скореновац
 • 1 објекат у Плочици (при згради школе), ул. Светог Саве 1, Плочица

Основни облици рада са децом су целодневни (јаслице и обданиште) и полудневни. Ове радне године похађање припремног предшколског програма је бавезно за децу рођену од 1. марта 2012. до 28. фебруара 2013. године.

 

Радно време и распоред дневних активности

Радно време Установе је од 5:30 до 20:00 часова. Радно време у целодневном боравку почиње у 06:00 часова, а завршава се у 16:30 часова.

Објекат Ковин 2, у улици Цара Лазара 181, у Ковину, затворен је Решењем грађевинског инспектора Општине Ковин, те су 3 полудневне припремне предшколске васпитне групе измештене у две Основне школе у Ковину.

У Основној школи „Ђура Јакшић“ у Ковину, полудневни припремни предшколски програм одвијао се у две смене и то у временском периоду од 8 до12 часова, преподне и послеподне од 13:30 до 17:30 часова.

У Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Ковину, полудневни припремни предшколски програм одвијао се у две смене и то у временском периоду од 8 до 12 часова, преподне и послеподне од 12:30 до 16:30 часова.

Радно време у насељеним местима, у основним школама, у васпитним групама са полудневним боравком је од 07:30 до 12:30.

Установа обавља своју делатност током године по Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2018/2019. годину који је донео Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице.

Радна година почиње 01. септембра 2018. године, а завршава се 31. августа 2019. године. Школска година за припремни предшколски програм почиње 03. септембра 2018., а завршава се 14. јуна 2019. године (по школском календару).

Током летњег периода рад је организован у централном објекту.

У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу су организоване разне активности:

Васпитно-образовне активности:

 • кроз програм неге и васпитања деце узраста до три године
 • кроз програм рада са децом узраста од три до пет година и шест месеци
 • кроз припремни предшколски програм

Активности исхране:

– доручак у периоду од 8 до 9 часова,

– ручак од 13.00 часова

– ужина у 10 часоваи у 16 часова

Време одмора од 11 до 13 часова.

Дневни ритам активности (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту.У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације како би се деца и родитељи што лакше навикли и прихватили утврђени режим дана. Посебно се ставља акценат када је у питању адаптација деце узраста од 18 месеци до 3 године (јаслице).

Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности, правилно смењивање активности по интензитету, што доприноси природном ритму живљења, јер је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно значајна. Режим живота није посебно испланирано време уз стриктно придржавање сатнице, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисањесвих учесника.

Време одмора се организује у односу на узраст и потребе деце и у договору са родитељима пратећи индивидуалност сваког детета.

Структура запослених

Услови које треба да обезбеди Установа, а односе се на социјалне, васпитно-образовне, здравствене и хигијенске потребе деце, резултовали су садашњим бројем и стручним профилом запослених:

 • директор – Александра Алавања
 • секретар – Рајко Бојић
 • шеф рачуноводства – Снежана Митровић
 • сарадник, мед. сестра на превентиви – Ана Којчинов (због одсуства запослене, ове радне године сарадник, мед. сестра на превентиви је Сара Секељ)
 • стручни сарадник – педагог – Милена Деспинић (због одсуства запослене ове радне године стручни сарадник – педагог  је Јован Душанић)
 • 2 медицинске сестре- васпитачи
 • 30 васпитача