Органи и тимови

Стручни органи и тимови ПУ ,,Наша радост“ Ковин су:

 • Педагошки колегијум
 • Васпитно-образовно веће
 • Актив медицинских сестара-васпитача
 • Актив васпитача обданишних група
 • Актив васпитача припремног предшколског програма
 • Актив за развојно планирање
 • Тим за инклузивно образовање и васпитање
 • Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим за самовредновање

Задатак стручних органа, тимова и Педагошког колегијума је старање о унапређивању квалитета васпитно-образовног рада Установе, праћење остваривања програма, развоја и постигнућа деце.

Педагошки колегијум 

 1. Александра Алавања, директор
 2. Мирјана Лацмановић, васпитач
 3. Слађана Богуновић, васпитач
 4. Магдалена Тушеј, васпитач
 5. Драгана Јока, васпитач
 6. Јован Душанић, педагог
 7. Марица Радованов, васпитач

Тим за инклузивно образовање

 1. Марица Радованов, васпитач
 2. Јован Душанић, педагог
 3. Аурора Илић, васпитач
 4. Слађана Богуновић, васпитач
 5. Дубравка Тома, васпитач
 6. Јелена Цаптенић, васпитач
 7. Драгана Константиновић, васпитач
 8. Сара Секељ, мед.сестра на превентиви
 9. Марија Ковачевић, васпитач

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

 1. Александра Алавања, директор
 2. Јован Душанић, педагог
 3. Ивана Тубић, васпитач
 4. Зорица Секулић, васпитач
 5. Марија Гаврилов, васпитач
 6. Благиња Царан, васпитач
 7. Моња Божин, васпитач
 8. Рајко Бојић, правник
 9. Јелена Ерцег, васпитач
 10. Љиљана Стојадиновић, васпитач
 11. Зорица Јованов, васпитач

Тим за самовредновање

 1. Александра Алавања, директор
 2. Јован Душанић, педагог
 3. Марија Биљић, васпитач
 4. Јелена Богдановић, васпитач
 5. Марија Гаврилов, васпитач
 6. Драгана Константиновић, васпитач
 7. Ивана Крецуљ, васпитач
 8. Лидија Тасић, васпитач
 9. Јелена Антонијевић, представник родитеља

Стручни актив за развојно планирање

 1. Александра Алавања, директор
 2. Мирјана Паулица, представник локалне самоуправе
 3. Снежана Томић, васпитач
 4. Светлана Грујић, медицинска сестра васпитач
 5. Мирјана Лацмановић, васпитач
 6. Драгана Јока, васпитач
 7. Агнеш Барабаш Алмаши, васпитач
 8. Мирјана Мартиновић, васпитач
 9. Ивана Тубић, васпитач
 10. Снежана Вуковић, представник савета родитеља

Тим за естетско уређење објекта

 1. Марија Ковачевић, васпитач
 2. Моња Божин, васпитач
 3. Јелена Богдановић, васпитач
 4. Ивана Тубић, васпитач
 5. Лидија Тасић, васпитач
 6. Милица Илић, медицинска сестра – васпитач – стажиста
 7. Јелена Ерцег, васпитач
 8. Магдалена Тушеј

Тим за интернет презентацију

 1. Снежана Томић, координатор тима
 2. Агнеш Барабаш Алмаши, васпитач
 3. Слађана Богуновић, васпитач
 4. Јелена Богдановић, васпитач
 5. Данијела Фрич, васпитач
 6. Дубравка Тома, васпитач
 7. Нада Ђорђевић, васпитач
 8. Марија Гаврилов, васпитач