Медицинска сестра

Превентивна здравствена заштита у ПУ „Наша радост“ Ковин реализована је у складу са Упутством за спровођење превентивне здравствене заштите у предшколским установама и Правилником о превентивној здравственој заштити.

Према броју уписане деце и реализацијом мера и активности превентивне здравствене заштите обезбеђени  су потребни услови за правилан психички и физички развој деце као и очување и унапређење здравља истих.

Спровођење превентивне здравствене заштите у овој предшколској установи реализовано је кроз:

 1. Опште мере на унапређењу и очувању здравља деце
 2. Систематско праћење раста и развоја, као и општег здравља деце
 3. Мере благовременог спречавања и раног откривања поремећаја и болести
 4. Корекције лошег постуралног статуса и равних табана
 5. Здравствено васпитни рад
 6. Вођење документације и евиденције

У циљу континуираног здравственог васпитања деце спроводи се програм “Здрав вртић” са темама:

 1. Здравље као појам
 2. Лична и општа хигијена,
 3. Хигијена и нега уста и зуба
 4. Рађање, правилан раст и развој
 5. Основна грађачовековог тела
 6. Исхрана њен значај за правилан расти и развој
 7. Физичко вежбање,игра,одмор,спавање
 8. Штетнематерије за здравље,понашање које штете здрављу
 9. Болести се могу пренети али и спречити
 10. Опште лепо понашање,дружење, толеранција
 11. Љубав,врсте љубави
 12. Односи међу половима
 13. Безбедно понашање у саобраћају
 14. Опасност код повређивања: вртић,кућа,парк,игралиште
 15. Здрава животна средина