Историјат установе

19.01.1981. године основана је ПУ „Наша радост“ са једном мешовитом групом. Васпитачице у тој групи су биле Нада Ђорђевић и Драгана Вукић.

11.05.1981. године почиње са радом јаслена група. Медицинске сестре које су радиле у тој јасленој групи су Светлана Грујић и Бибијана Антал. Остале групе, које су чиниле предшколске групе су биле у надлежности ОШ „Ђура Јакшић“.

Особље у кухињи чиниле су куварица Радица Лазовић и спремачица Милена Зарков.

Тадашњи оснивач установе био је СИЗ за дечију заштиту на челу са вд директорком Мирјаном Обућином.

Укидањем СИЗ-ова 1992. бригу о установи преузела је Општинска управа Ковин.

01.07.1993. године предшколској установи су припојена забавишта са села општине Ковин.

Са повећањем интересовања грађана одеђено је да један број група обавља своју активност у објекту код гимназије. Рад у том објекту је успешно обављан до 02.03.2015. године, када је због дотрајалости затворен. Године 2016. срушен је дотрајали објекат ПУ „Наша радост“, а ми се надамо да ће се на том месту изградити нов објекат, чијом би се изградњом трајно решио проблем пријема, смештаја деце са територије општине Ковин.

Потешкоће су постојале одувек, постоје и данас, али тимским радом успевамо да одржимо квалитет рада установе. Радећи овај врло леп, изузетно одговоран посао постављамо темеље из којих ће се развити здрава, успешна и нова поколења.

У свим нашим настојањима да остваримо ове најважније животне циљеве увек смо имали добру сарадњу са оснивачем, родитељима и месним заједницама.