Једнодневни професионални сусрет практичара

Модел заједнице професионалног учења (ЗПУ) развијен је, у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја чију реализацију финансира Међународна банка за обнову и развој, као део потпројекта Програма подршке јачању капацитета за примену Основа програма ПВО Година узлета у сарадњи са Министарством, Канцеларијом UNICEF и Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Један од циљева Програма подршке јачању капацитета за примену Основа програма ПВО Године узлета јесте креирање модела заједнице професионалног учења Од рефлексије о акцији до рефлексије за акцију који ће повезивати практичаре на нивоу једне и/или више установа.

Модел заједнице професионалног учења има два циља:

  • овладавање колаборативним техникама учења и техникама које покрећу различите нивое рефлексије које ће помоћи практичарима да промишљају и преиспитују сопствену праксу, размењују увиде и планирају промене у пракси;
  • континуирано мењање, грађење и развијање професионалних знања и вештина, као и уверења и вредности, кроз сарадњу и дијалог са колегама у подржавајућем окружењу.

Овај модел подразумева припрему и организацију професионалних сусрета који се одвијају сукцесивно:

-обука координатора хоризонталне размене из установа које су у истој фази примене Основа програма ПВО Година узлета. Испред ПУ „Наша радост“ Ковин као координатори одређене су васпитачица Моња Божин и стручни сарадник-педагог Милена Деспинић.

-професионални сусрети практичара у вртићу (као најважнији облик рефлексивно-социјалне праксе из модела) реализовани су у централном објекту ПУ „Наша радост“ Ковин као језгру промене, са васпитачима, у периоду од 10 до 12 недеља у току радне 2021/2022.године, и на почетку радне 2022/2023.године.

– једнодневни професионални сусрет практичара из различитих вртића/предшколских установа реализован је 26.11.2022.године у оквиру Предшколске установе „Бошко Буха“ Палилула – Београд, вртић „Ластавица“ -Падинска скела.

Циљ овог сусрета је развијање рефлексивно-социјалне праксе кроз хоризонталну размену са колегама које се се налазе у истој фази примене Основа програма ПВО Година узлета. Као припрему за хоризонталну размену са колегиницама из вртића „Ластавица“ у оквиру наше Установе прошли смо низ активности рефлексивног карактера у оквиру предвиђених сценарија „Простор“ и „Инклузивни приступ“.

Испред Предшколске установе „Наша радост“ Ковин Једнодневним професионалним сусретима практичара присуствовале су: васпитач деце јасленог узраста Александра Ковачевић, васпитачице: Моња Божин, Магдалена Китић, Наташа Рајковић, Данијела Фрич, стручни сарадник-педагог Милена Деспинић и директорка Александра Алавања. Том приликом активно су учествовале и презентовале своје примере из праксе у оквиру сценарија/тема „Простор“ и „Инклузивни приступ“.

У оквиру посете вртићу „Ластавица“ Падинска скела и рада у групи за учење имале смо прилику да разменимо мишљења, идеје као и предлоге за промене у пракси кроз подржавајућу, топлу атмосферу, кроз сарадњу и учење кроз заједничке активности. Поред Установе домаћина – вртић „Ластавица“ Падинска скела, Палилула, Сусретима су присуствовале и колегинице из предшколских установа из Панчева (2 вртића језгра – „Дечја радост“ и „Петар Пан“), Беле Цркве, и Алибунара („Банатски Карловац“).

Промена у пракси кроз акцију (тзв. ПУПА фаза) је завршна активност у оквиру Модела заједнице професионалног учења која нас очекује у наредном периоду у трајању око два месеца.