Упознавање околине: вода

Припремна предшколска група полудневног боравка, Ковин.

Васпитачица Благиња Царан