Инсекти

Припремна предшколска група, Плочица.

Васпитачица Анета