Релације

Старија јаслена група

Васпитачице Александра Ковачевић и Марија Ковачевић

Ове недеље тема је – Релације, па нам је прва активност била релација велико-мало. Послале смо цртеже на којем су приказани ови односи. Замолиле смо родитеље да деци објасне шта је велико а шта мало уз помоћ предмета које имају у кући, поставиле смо бајку „Палчица“.

Задатак је био да им родитељи нацртају велике и мале предмете а да деца плавом бојом обоје оно што је мало а црвеном оно што је велико.