Инсекти

Средња мешовита група, васпитачице Нада и Моња