Обавештење о упису у ПУ за радну 2020/2021

Обавештавамо заинтересоване родитеље да ПУ „Наша радост“ Ковин врши пријем захтева за упис деце (јасле, обданиште и припремни предшколски програм) за радну 2020/2021. годину

од 04. до 31. маја 2020. године

 

Подношење захтева за упис у радној 2020/2021. години, реализоваће се од 04. маја до 31. маја 2020. године, искључиво електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/)  у ситуацији док траје ванредно стање. Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин, а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Услуга ће бити доступна на Порталу еУправа од 04. маја 2020. године свим регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус.  У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, родитељима је омогућено да електронским путем доставе ову документацију на следећу маил адресу: upis.evrtic.kovin@gmail.com, како не би долазили лично у предшколску установу.

УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 01.03.2014. – 28.02.2015. ГОД. (ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ)

У целодневни боравак могу да се упишу деца старости од 18 месеци на дан 01.09.2020. године (односно рођена пре 01.03.2019.год.) до 6,5 година (припремни предшколски програм)

За упис деце у припремни предшколски програм у трајању од 4 сата у Ковину и насељеним местима упис се врши на исти начин, електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/)  у ситуацији док траје ванредно стање. Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин, а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

НАПОМЕНА

Имајући у виду са једне стране, да је конкурс за упис деце у новоизграђени објекат у II МЗ – код Гимназије (јасле – обданиште) за 2020. годину спроведен од 20.01. до 14.02.2020. године, а са друге стране захтеве родитеља за премештај деце из једног објекта у други, у складу са тим  формиране су васпитне групе за објекат Ковин I и објекат код Гимназије непосредно пред почетак ванредног стања према просторним капацитетима. Према томе:

  • Родитељи деце који су конкурисали у мају 2019. год. и чија су се деца налазила на листи чекања, не треба поново да подносе захтев!
  • Родитељи деце који су подносили захтев за упис на конкурсу који је спроведен од 20.01. до 14.02.2020. године не треба поново да подносе захтев!
  • Упис деце за коју родитељи по први пут конкуришу за упис у целодневни боравак вршиће се у складу са просторним капацитетима установе, поштујући прописане законске норме о броју деце у васпитним групама.

  Директор

                                             Александра Алавања