Електронска пријава деце у предшколску установу

E-VRTIC

Поштовани родитељи, обавештавамо вас да ће услуга електронске пријаве деце у предшколску установу „Наша радост“ Ковин бити активна од 04.05.2020. године, и на тај начин пратиће званичан конкурс за упис деце у ПУ „Наша радост“ Ковин за радну 2020/2021 годину, који траје до 31.05.2020. године .

Услуга је доступна на Порталу еУправа свим регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус. У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, родитељима је омогућено да електронским путем доставе ову документацију, како не би долазили лично у предшколску установу.

О начину и датуму реуписа за децу која већ похађају предшколску установу „Наша радост“ Ковин родитељи ће бити благовремено обавештени од стране васпитачица као и званичним обавештењем на сајту установе.