СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и деци

SOS-linija

Од 23. марта  2020. године почeла је са радом  СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и деци.  Ванредно стање, изолација, пандемија, не само што је за већину сасвим непозната ситуација, већ може бити веома тешка и трауматична, поготово за наше најмлађе. Министарство просвете је у складу са потребама новонастале ситуације, ставило СОС телефон који је до сада служио за пријаву насиља у школама,  у функцију пружања психосоцијалне подршке запосленима у просвети, родитељима и деци.

 Свако ко сматра да му је потребна помоћ и подршка, оснаживање у превазилажењу проблема, стреса и анксиозности у условима ванредног стања и епидемије може позвати број 0800 200-201.

Дежурства на телефону су организована сваког радног дана у периоду од 9-14 часова.Укупан број дежурних саветника, психолога и педагога, је 22, а саветници се ротирају сваког радног дана. Саветници имају инструкције за упућивање корисника, када постоји потреба, на линије Министарства здравља, Линије за превенцију суицида и посебне линије за родитеље и децу до 18 година Института за ментално здравље у Београду.

Одсек за људска и мањинска права у образовању, односно запослени задужени за заштиту од насиља у време рада телефона пружају подршку и супервизију саветницима, прате распоред и покривеност линије и задужени су за контакт са оператером уколико за то буде потребе.