У сусрет школској слави!

Меси, меси, све се тресе, јер Свети Сава ће переце да донесе.

Деца припремног предшколског полудневног боравка васпитачице Марице Радованов на тему из усмерене активности „Свети Сава школска слава“.