Воће и воћна салата

Деца припремног предшколског полудневног боравка васпитачице Марице Радованов на тему из усмерене активности „воће и воћна салата“.