Обавештење о реупису

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 8. УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАША РАДОСТ“ КОВИН РЕУПИС УПИСАНЕ ДЕЦЕ У РАДНОЈ ГОДИНИ ВРШИЋЕ СЕ ОД:

– ОД 01. АПРИЛА ДО 30. АПРИЛА

Неопходно је извршити исплату дуга закључно са мартом 2019. године и попунити захтев.

Директор

Александра Алавања