Семинар

22.12.2018. и 23.12.2018. године одржан је семинар под називом „Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу“ у Предшколској установи „НАША РАДОСТ“ у ковину аутора Данице Џиновић-Којић.