Обавештење за родитеље

РАДИОНИЦЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 8.МАРТА

„Мама, волим те“

  БИЋЕ ОДРЖАНЕ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

Васпитна група Васпитачице Датум Време
Припремна група –целодневни боравак Драгана Јока и Снежана Томић 05.03.2018.г. (понедељак) у 17 часова
Старија група Агнеш Б.Алмаши и Кристина Живић 06.03.2018.г. (уторак) у 17 часова
Старија мешовита гр. Јасмина Адамов и Марија Ковачевић 06.03.2018.г. (уторак) у 18 часова
Средња група Марица Радованов и Лидија Тасић 06.03.2018.г. (уторак) у 17 часова
Млађа мешовита група Драгана Константиновић и Јелена Богдановић Докљан 06.03.2018.г. (уторак) у 18 часова
Млађа јаслена група Светлана Грујић и Гордана Грујић 06.03.2018.г. (уторак) у 17 часова
Средња мешовита група Слађана Богуновић и Наташа Дамјановић 06.03.2018.г. (уторак) у 17 часова
Припремна гр.
– у просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“
Зорица Јованов 06.03.2018.г (уторак) у 17 часова
Млађа група Мирјана Лацмановић и Ивана Тубић 09.03.2018.г (петак) у 17 часова
Припремна предшколска група –мешовита Јелена Ерцег и Јелена Цаптенић 09.03.2018.г (петак) у 18 часова
Припремна група Дубравка Тома 09.03.2018.г (петак)

у централном објекту

у 17 часова
Припремна група Царан Благиња из оправданих разлога, родитељи ће бити накнадно обавештени од стране васпитачица о датуму и термину реализације радионице