Реупис 2017. г.

Обавештавамо,

родитеље да ПУ „Наша Радост“ у складу са чланом 8. Уговора о коришћењу услуга предшколске установе „Наша радост“ Ковин врши реупис уписане деце у радној години у периоду од 8. априла до 28. априла 2017. године.

         Директор
Александра Алавања