Кутак педагога

ФАЗЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ У ИГРИ

 

НЕЗАИНТЕРЕСОВАНА“ ИГРА

1

Узраст од рођења до 3. месеца.

 

  

Насумични покрети бебе који немају јасан циљ су први обрасци игре.

 

САМОСТАЛНА ИГРА

2

Узраст од рођења до 2-2.5.године.

 

 

Фаза када се дете игра само за себе.
Делује као да је незаинтересовано за другу децу
која седе или се играју поред њих.

 ИГРАГЛЕДАОЦА“

3

Узраст око 2. године.

 

 

Фаза када деца гледају једна друге док се играју.
„Дете које је гледалац“ може постављати питања о игри,
али нема иницијативу да се игри прикључи.

 ПАРАЛЕЛНА ИГРА

4

Узраст око 3. године.

 

 

 

Фаза када се деца играју једно поред другог,
без веће интеракције али обраћају пажњу на то што друго дете ради.

 АСОЦИЈАТИВНА ИГРА

5

Узраст од 3 до 4 године.

 

 

Фаза када деца постављају питања о игри,
имају сличне циљеве у игри, али немају јасна правила о самој игри.

СОЦИЈАЛНА/КООПЕРАТИВНА ИГРА

 

6

Узраст од 4 до 6 године.

 

Фаза када деца почињу да деле играчке и идеје о игри,
заједно постављају циљеве, правила и границе.

 

 

Search