Обавештење о реупису деце 2021/2021

Упис деце 2021.г.

Upis_PPP_2021

Обавештења за родитеље

Поштовани родитељи, у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом (како су мере и даље на снази) и почетком нове радне 2020/2021. годиме обавештавамо вас следеће:

  • Да би дете кренуло, потребно је да има систематски преглед не старији од 6 месеци, и уколико је систематски преглед старији од 7 дана онда вам треба и потврда-оправдање од лекара да је дете здраво (не старије од 7 дана).
  • Новоуписана деца ће имати адаптацију (без присуства родитеља у групи) на неколико сати, али то ће се родитељи договорити са васпитачима.
  • Оно што је ново јесте да ће родитељи моћи да улазе у објекат (по 10-оро у објекту), молимо вас да будете стрпљиви док чекате, и поштујете мере растојања, маска је обавезна. Пријем деце вршиће се од 6 до 7:45 уз поштовање прописаних противепидемијских мера. Молимо вас за разумевање и сарадњу у циљу што безбеднијег боравка деце.

Обавештење о упису

obavestenje_upis_2020-1 obavestenje_upis_2020-2

Обавештење о уписаној деци

obavestenje_vaspitne_grupe

еВртић – корисничко упутство за родитеље

Uputstvo_eVrtic_za_roditelje

Преузмите упутство

Обавештење за реупис деце у целодневни боравак за радну 2020/2021 годину

У складу са чланом 8. УГОВОРАО КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПУ „НАША РАДОСТ“ КОВИН,Одлуке о проглашењу ванредног стања у РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ („ СЛ. гласник РС“ бр.29/2020), Одлуке о извођењунаставе у високошколским установама,средњим и основним школама и редовног рада у установама предшколског васпитања и образовања („СЛ.гласник РС  „бр. 30/2020), тачке 8.Препоруке  Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин број:217-20/2020-I од 06.04.2020. године, Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин( “Сл.гласник РС“ бр.14/2020) и члана 36.Пословника о раду Привременог органа општине Ковин (Сл.лист општине Ковин бр.4/2020),Привремени орган општине Ковин донео је Одлуку  да се за време трајања ванредног стања  не наплаћују услуге боравка деце.

Неопходно је извршити исплату дуга закључно са 13.03.2020.године  –  ПУ „Наша радост“ Ковин на  евиденциони рачун бр. :   840-31217845-93.

 

РЕУПИС УПИСАНЕ ДЕЦЕ У РАДНОЈ ГОДИНИ ВРШИЋЕ СЕ ЗАКЉУЧНО СА 31.05.2020.ГОДИНЕ.

 

  • Све детаљније информације о реупису деце родитељи ће добити од стране васпитачица путем одговарајућег начина комуникације (телефон, СМС порука, вибер група и сл.)

 

Директор

Александра Алавања

Обавештење о упису у ПУ за радну 2020/2021

Обавештавамо заинтересоване родитеље да ПУ „Наша радост“ Ковин врши пријем захтева за упис деце (јасле, обданиште и припремни предшколски програм) за радну 2020/2021. годину

од 04. до 31. маја 2020. године

 

Подношење захтева за упис у радној 2020/2021. години, реализоваће се од 04. маја до 31. маја 2020. године, искључиво електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/)  у ситуацији док траје ванредно стање. Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин, а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Услуга ће бити доступна на Порталу еУправа од 04. маја 2020. године свим регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус.  У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, родитељима је омогућено да електронским путем доставе ову документацију на следећу маил адресу: upis.evrtic.kovin@gmail.com, како не би долазили лично у предшколску установу.

УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 01.03.2014. – 28.02.2015. ГОД. (ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ)

У целодневни боравак могу да се упишу деца старости од 18 месеци на дан 01.09.2020. године (односно рођена пре 01.03.2019.год.) до 6,5 година (припремни предшколски програм)

За упис деце у припремни предшколски програм у трајању од 4 сата у Ковину и насељеним местима упис се врши на исти начин, електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/)  у ситуацији док траје ванредно стање. Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин, а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

НАПОМЕНА

Имајући у виду са једне стране, да је конкурс за упис деце у новоизграђени објекат у II МЗ – код Гимназије (јасле – обданиште) за 2020. годину спроведен од 20.01. до 14.02.2020. године, а са друге стране захтеве родитеља за премештај деце из једног објекта у други, у складу са тим  формиране су васпитне групе за објекат Ковин I и објекат код Гимназије непосредно пред почетак ванредног стања према просторним капацитетима. Према томе:

  • Родитељи деце који су конкурисали у мају 2019. год. и чија су се деца налазила на листи чекања, не треба поново да подносе захтев!
  • Родитељи деце који су подносили захтев за упис на конкурсу који је спроведен од 20.01. до 14.02.2020. године не треба поново да подносе захтев!
  • Упис деце за коју родитељи по први пут конкуришу за упис у целодневни боравак вршиће се у складу са просторним капацитетима установе, поштујући прописане законске норме о броју деце у васпитним групама.

  Директор

                                             Александра Алавања

Електронска пријава деце у предшколску установу

E-VRTIC

Поштовани родитељи, обавештавамо вас да ће услуга електронске пријаве деце у предшколску установу „Наша радост“ Ковин бити активна од 04.05.2020. године, и на тај начин пратиће званичан конкурс за упис деце у ПУ „Наша радост“ Ковин за радну 2020/2021 годину, који траје до 31.05.2020. године .

Услуга је доступна на Порталу еУправа свим регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус. У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, родитељима је омогућено да електронским путем доставе ову документацију, како не би долазили лично у предшколску установу.

О начину и датуму реуписа за децу која већ похађају предшколску установу „Наша радост“ Ковин родитељи ће бити благовремено обавештени од стране васпитачица као и званичним обавештењем на сајту установе.

Иницијатива “Све ће бити добро”

inicijativa