Обавештење о уписаној деци

obavestenje_vaspitne_grupe

еВртић – корисничко упутство за родитеље

Uputstvo_eVrtic_za_roditelje

Преузмите упутство

Обавештење за реупис деце у целодневни боравак за радну 2020/2021 годину

У складу са чланом 8. УГОВОРАО КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПУ „НАША РАДОСТ“ КОВИН,Одлуке о проглашењу ванредног стања у РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ („ СЛ. гласник РС“ бр.29/2020), Одлуке о извођењунаставе у високошколским установама,средњим и основним школама и редовног рада у установама предшколског васпитања и образовања („СЛ.гласник РС  „бр. 30/2020), тачке 8.Препоруке  Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин број:217-20/2020-I од 06.04.2020. године, Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин( “Сл.гласник РС“ бр.14/2020) и члана 36.Пословника о раду Привременог органа општине Ковин (Сл.лист општине Ковин бр.4/2020),Привремени орган општине Ковин донео је Одлуку  да се за време трајања ванредног стања  не наплаћују услуге боравка деце.

Неопходно је извршити исплату дуга закључно са 13.03.2020.године  –  ПУ „Наша радост“ Ковин на  евиденциони рачун бр. :   840-31217845-93.

 

РЕУПИС УПИСАНЕ ДЕЦЕ У РАДНОЈ ГОДИНИ ВРШИЋЕ СЕ ЗАКЉУЧНО СА 31.05.2020.ГОДИНЕ.

 

 • Све детаљније информације о реупису деце родитељи ће добити од стране васпитачица путем одговарајућег начина комуникације (телефон, СМС порука, вибер група и сл.)

 

Директор

Александра Алавања

Обавештење о упису у ПУ за радну 2020/2021

Обавештавамо заинтересоване родитеље да ПУ „Наша радост“ Ковин врши пријем захтева за упис деце (јасле, обданиште и припремни предшколски програм) за радну 2020/2021. годину

од 04. до 31. маја 2020. године

 

Подношење захтева за упис у радној 2020/2021. години, реализоваће се од 04. маја до 31. маја 2020. године, искључиво електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/)  у ситуацији док траје ванредно стање. Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин, а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Услуга ће бити доступна на Порталу еУправа од 04. маја 2020. године свим регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус.  У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, родитељима је омогућено да електронским путем доставе ову документацију на следећу маил адресу: upis.evrtic.kovin@gmail.com, како не би долазили лично у предшколску установу.

УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 01.03.2014. – 28.02.2015. ГОД. (ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ)

У целодневни боравак могу да се упишу деца старости од 18 месеци на дан 01.09.2020. године (односно рођена пре 01.03.2019.год.) до 6,5 година (припремни предшколски програм)

За упис деце у припремни предшколски програм у трајању од 4 сата у Ковину и насељеним местима упис се врши на исти начин, електронским путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/)  у ситуацији док траје ванредно стање. Уколико се у периоду предвиђеном за упис буду створили услови биће омогућено и лично подношење захтева и предаја документације потребне за упис у просторијама ПУ „Наша радост“ Ковин, а у насељеним местима у просторијама припремног предшколског програма, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

НАПОМЕНА

Имајући у виду са једне стране, да је конкурс за упис деце у новоизграђени објекат у II МЗ – код Гимназије (јасле – обданиште) за 2020. годину спроведен од 20.01. до 14.02.2020. године, а са друге стране захтеве родитеља за премештај деце из једног објекта у други, у складу са тим  формиране су васпитне групе за објекат Ковин I и објекат код Гимназије непосредно пред почетак ванредног стања према просторним капацитетима. Према томе:

 • Родитељи деце који су конкурисали у мају 2019. год. и чија су се деца налазила на листи чекања, не треба поново да подносе захтев!
 • Родитељи деце који су подносили захтев за упис на конкурсу који је спроведен од 20.01. до 14.02.2020. године не треба поново да подносе захтев!
 • Упис деце за коју родитељи по први пут конкуришу за упис у целодневни боравак вршиће се у складу са просторним капацитетима установе, поштујући прописане законске норме о броју деце у васпитним групама.

  Директор

                                             Александра Алавања

Електронска пријава деце у предшколску установу

E-VRTIC

Поштовани родитељи, обавештавамо вас да ће услуга електронске пријаве деце у предшколску установу „Наша радост“ Ковин бити активна од 04.05.2020. године, и на тај начин пратиће званичан конкурс за упис деце у ПУ „Наша радост“ Ковин за радну 2020/2021 годину, који траје до 31.05.2020. године .

Услуга је доступна на Порталу еУправа свим регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус. У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, родитељима је омогућено да електронским путем доставе ову документацију, како не би долазили лично у предшколску установу.

О начину и датуму реуписа за децу која већ похађају предшколску установу „Наша радост“ Ковин родитељи ће бити благовремено обавештени од стране васпитачица као и званичним обавештењем на сајту установе.

Обавештење о активностима током ванредног стања

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да ће у наредним данима, у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја у ситуацији прекида редовног рада предшколских установа, ПУ „Наша радост” Ковин реализовати активности усмерене на подршку добробити учењу и развоју деце предшколског узраста.

У складу са тим, молимо вас да редовно пратите сајт ПУ „Наша радост“ Ковин и да учествујете у активностима које ће за вашу децу и вас организовати васпитачи, стручни сарадници и сарадници.

Све информације од значаја у време трајања епидемије КОВИД – 19 можете наћи у рубрици под називом ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ.

Проглашење ванредног стања у Србији

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ОСНОВНА ШКОЛА 
СРЕДЊА ШКОЛА
– директору
Поштована/-и,
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.
У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.
У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.
Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

15.03.2020. године

Допис од министарства просвете

dopis2020_1

dopis2020_2

 

Обавештење за све запослене о мерама превенције

Поштоване колегинице,

Подсећамо  на  обавезност спровођења Мера за спречавање ширења Korona virusа COVID-19 у колективу.

Све неопходне мере које предшколска установа иначе спроводи у зимским месецима у сезони капљичних инфекција и грипа на снази ће бити и надаље, а препоручене мере за запослене биће и на огласним таблама за родитеље, како би сви били упућени у процедуре спречавања ширења Korona virusа и како бисмо заједнички деловали у циљу заштите здравља деце у нашим јаслицама и вртићима.

У односу на повишене спољне температуре које погодују вирусима, можемо  озбиљно претпоставити да ће број оболелих од варичела, виремија и сезонског грипа како деце тако и одраслих бити у порасту.

У том смислу  налажу се следеће ОБАВЕЗУЈУЋЕ МЕРЕ :

 1. ПРОВЕТРАВАЊЕ ПРОСТОРА:

Припрема простора за боравак деце -Проветравање простора у коме деца бораве – мера један  превенције подразумева:

 • Једна спремачица  у односу на број, ујутру од 7 .00 ради проветравања просторија, или проветравање  преузимају дежурне сестре и васпитачи (обавезно проветрити све просторе у вртићу пре уласка деце у собу) а руководиоци су у обавези да омогуће откључавање соба где је то пракса;
 • Обавезан боравак деце  и јаслених и вртићких група на отвореном простору(тераса или двориште или јавна површина) у преподневним и поподневним часовима(децу обући пригодно у односу на спољну температуру) а собама  за то време отворити прозоре ;
 • Обавезно проветравање простора током дана најдуже на сат и по, отворити све прозоре и терасна врата, 5 минута проветравања, децу за то  време извести у простор гардеробе,трпезарије и  слично, затворити прозоре и након два до три минута увести децу,пре  проветравање обавезно након доручка, у време боравка на отвореном, пре и после  подневног  одмора,после ручка ;
 1. ПРАВИЛНО ПРАЊЕ РУКУ ОДРАСЛИХ И ДЕЦЕ:

Прање руку  одраслих и деце као прва мера личне  хигијене и друга мера у процедури превенције подразумева:

– Мед.сестре на превентиви у обавези су да у свим вртићким групама обаве разговор са децом и демонстрирају правилно прање руку

и брисање  папирним убрусима;

 • Деца перу руке тако што док перу руке броје до 20, то је отприлике 20 секунди,што је потребно време трајања прања руку;
 • Деца свих узраста перу руке под под надзором  сестара и васпитача, сестре на превентиви или негог другог обученог лица;
 • Прање руку обавезно ујутру  након уласка детета у васпитну групу, након коришћења тоалета, пре и после оброка,уласка у собу након боравка напољу или у фискулурној сали;
 • Нос код деце се издувава у папирну марамицу, исту одмах бацити у канту са педалом и поклопцем, опрати руке;
 • Обавештавати редовно сестру на превентиви о потребној количини папирних убруса, тоалет папира и сапуна;
 1. ХИГИЈЕНА ПРОСТОРИЈА ,ИГРАЧАКА И ИГРОВНОГ МАТЕРИЈАЛА:
 • Обавеза мед.сестара на превентиви да свакодневно ујутру и у подне провере припрему дезинфекционог средства за рад спремачица;
 • Да се хемиско прање подова, холова, простора за боравак деце и дезинфекција истих  обавља  свакодневно у предвиђеним интервалима зависно од објекта до објекта;
 • Прање и дезинфекција играчака и игровног материјала за јасле у  млађој групи обавезна свакодневно, у осталим групама према потреби, свакодневно потапање у дезинфекциони раствор;
 • Дезинфекциони раствор користити за дезинфекцију геленера(рукохвата),брава, ланаца потезача на водокотлићима,заједничких простора за одрасле, намештаја, гардероба и кутија за одлагање играчака;
 • Промена постељине по утврђеном распореду
 • Хигијена санитарних простора ,ноша и пултова у јаслама уз хемијско прање и дезинфекцију;
 • Меке у наредном периоду склонити из употребе;
 • Евидентирање времена када су дезинфиковане играчке и игровни материјал;
 1. ПРОМЕНА У ОПШТЕМ СТАЊУ ДЕЦЕ :
 • За сву присутну децу мора постојати здравствена потврда да је дете здраво и уредно вакцинисано;
 • Вакцинални статус деце проверити , вратити децу без уредног вакциналног статуса
 • Строги надзор над променама општег стања деце- у случају симтома виремије ( цурење носа, повишена телесна температур, малаксалост ) дете издвојити  и позвати родитеље;
 • Ако се код детета са сумњом на болест родитељ не јави на позив, дете изоловати и звати службу Хитне медицинске помоћи и пратити упутство лекара;
 • Дете до доласка родитеља сместити у собу за изолацију, умирити и спроводити здравствену негу (детаљи у Правилима понашања)
 • Пратити константно број присутне деце и проверавати свакодневно разлоге одсуства деце;
 • Запослене код којих се појави сумња на болест одмах удаљити са радног места.
 • Пратити Правила понашања у осталим сегментима.
 • Проверити запослене свих профила да ли су путовали у угрожена подручја.

 

За спровођење  свих неопходних противепидемјиских мера  у односу на вирусне инфекције  одговорне су медицинске сестре на превентиви у стручном делу и руководиоци у организационом делу наложених мера.

Не придржавање  мера може се сматрати тежом повредом радних дужности (угрожавање здравља деце и одраслих) у складу са приписима установе и колективним уговором.

 

Текст припремила: Јадранка Спасић,

Сарадник на унапређивању превентивне здравствене заштите 0603320241

Отварање новог објекта (вртић код Гимназије)

Обавештавамо вас да ће дана 21.02.2020. године (петак) са почетком у 11,00 часова бити свечано отварање новоизграђеног објекта Предшколске установе „Наша радост“ Ковин (вртића код Гимназије). Позивамо вас да вашим присуством увеличате догађај који ће бити пропраћен пригодним програмом.

Овом приликом, са задовољством, обавештавамо родитеље деце са листе чекања и деце која су конкурисала у фебруару 2020. године да ће у наредном периоду сва деца бити уписана. Молимо вас да благовремено прибавите лекарско уверење од Диспанзера за децу којим се потврђује да је дете здравствено способно за боравак у колективу.

О термину у ком ће родитељи потписати Уговор о пружању услуга боравка и тачном датуму када ће вртић кренути са радом бићете обавештени телефоном од стране стручних сарадника.

Новосаграђени објекат задовољава капацитет до 150-оро деце узраста од 18 месеци до поласка у школу, чиме је решен дугогодишнњи проблем листе чекања.

Простор је саграђен и опремљен по свим стандардима који уређују област предшколског васпитања и образовања.

Жељно ишчекујемо још један почетак заједничког дружења.