Зимске чаролије

„Зима, зима, снега нема, али имамо га ми.

Креативност н

ашу не може нико да нам оспори.

Пахуље беле лете и увесељавају свако дете!“

Деца припремног предшколског полудневног боравка, васпитачице Марице Радованов на тему из усмерене активности „ Зимске чаролије“.