Обавештење о реупису

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 8. УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАША РАДОСТ“ КОВИН РЕУПИС

УПИСАНЕ ДЕЦЕ У РАДНОЈ ГОДИНИ ВРШИЋЕ СЕ ОД:

– ОД 20.АВГУСТА ДО 20.СЕПТЕМБРА

Неопходно је извршити исплату дуга закључно са јулом 2019. године.

 

Директор

Александра Алавања