Обавештење о листи примљене деце

ЛИСТЕ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ПУ “НАША РАДОСТ“ КОВИН  КАО И ЛИСТЕ ЧЕКАЊА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 15. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ НА ВРАТИМА УСТАНОВЕ.

ДИРЕКТОР

Александра Алавања